ดูหนัง Three Marks of Existence นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ

ดูหนัง Three Marks of Existence นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ
เรื่องย่อ : Three Marks of Existence นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ พุทธศาสนา กับ เด็กวัยรุ่นเกรียน ๆ ดูจะเป็น 2 สิ่งที่ห่างไกลกันสุดขั้ว แต่เมื่อนำมารวมกัน ก็ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร และนี่คือที่มาของภาพยนตร์เรื่อง นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ หนัง Road movie ที่นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมี พระไพศาล วิสาโล ให้คำปรึกษาด้านบทภาพยนตร์ โดยถ่ายทำกันถึง 4 ประเทศคือ อินเดีย เนปาล เวียดนาม และไทย เพื่อที่จะพาผู้ชมร่วมเดินทางไปให้ถึงยังจุดกำเนิดของพุทธศาสนาที่ชมพูทวีป ผลิตโดยบริษัทเอ็นดู โปรดักชั่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนบทภาพยนตร์จากกองทุนไทยเข้มแข็ง กระทรวงวัฒนธรรม และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้ความสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ M ชายหนุ่มผู้ปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตัดสินใจเดินทางไปอินเดียเพื่อแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลักทั้งสี่ของพระพุทธเจ้า: ลุมพินีที่ซึ่งเขาเกิด สารนาถที่ซึ่งเขาส่งคำสอนครั้งแรกของเขา, Bodh Gaya ที่ซึ่งเขาตรัสรู้และ Kusinara ที่ซึ่งเขาบรรลุนิพพาน แต่เพื่อทำสิ่งที่เขาปรารถนาให้ครบถ้วนเพื่อเดินทางในใจของเขาเพื่อเผชิญหน้ากับต้นกำเนิดของความทุกข์ทรมาน
ดูหนังออนไลน์ Three Marks of Existence นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ
5.5 /10
หนังอื่นๆ น่าสนใจ